top of page
検索
  • 執筆者の写真MotherBrain

Let’s Improve Education For Black Female Students

更新日:2020年1月11日

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Công ty TNHH Học viện quản lý giáo dục quốc tế ATI

- 16 December 2019

Ngày 16/12/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Công ty TNHH Học viện quản lý giáo dục quốc tế ATI. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công ty (phía Việt Nam) và đối tác phía Nhật Bản của Công ty; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan, các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.


http://www.langson.gov.vn/lanh-dao-ubnd-tinh-lam-viec-voi-doan-cong-tac-cong-ty-tnhh-hoc-vien-quan-ly-giao-duc-quoc-te-ati

閲覧数:23回0件のコメント
bottom of page